Dog Vital sorsolásos nyereményjáték

Nyereményjátékunk lezárult! A nyertesek listáját, és a sorsolás hivatalos jegyzőkönyvét itt tekintheti meg:

     

Hivatalos játékszabályzat

1. Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (székhely: 1194 Budapest, Hofherr A.u.38-40.; Cg.:01 09 730169; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a.) belföldi illetőségű 18 éven felüli magánszemélyek, akik

b.) a Játék időtartama alatt 1 db Dog Vital terméket vásárolnak a játékban részt vevő ALPHAZOO áruházakban, partnerüzletekben és független állateledel boltokban (ez minden olyan boltot jelent, amelyik Dog Vital terméket forgalmaz),

c.) kitöltik a nyereményszelvényen lévő adatmezőket (továbbiakban: Pályázat) és zárt borítékban, postai úton eljuttatják a 8050 Székesfehérvár PF.108 címre. Egy borítékban több pályázat is beküldhető.

d) a Pályázat leadásával ráutaló magatartással elfogadták a nyereményjáték jelen játékszabályzatát (továbbiakban: Játékszabályzat)

e.) a sorsolásos nyereményjátékból ki vannak zárva az ALPHAZOO Kft. , az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., valamint az akcióban résztvevő független állateledel boltok alkalmazottai, valamint a felsorolt vállalatokat és vállalkozásokat  üzemeltető cégek tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 685 § b.) pontjában meghatározott hozzátartozói.

2. A nyereményszelvény a termék vételárának megfizetésével egy időben kerül átadásra. Utólag a Szervező nyereményszelvényt nem ad ki.

3. A sorsoláson csak az a nyereményszelvény vesz részt, amelyen olvashatóan szerepel a Játékos neve, pontos címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárlást igazoló nyugta száma, a vásárolt táp fajtája, a vásárló kutyájának fajtája, a termék kivágott és felragasztott vonalkódja, valamint a vásárlás helyszíne és dátuma. A hiányosan kitöltött Pályázat nem vesz részt a sorsoláson.

4. A Játék időtartama: 2013. április 5. 8:00 órától - 2013. május 31. 24:00 óráig. A Pályázatok végső beérkezésének határideje: 2013. június 15. 24:00 óra.

5. A sorsolás nyilvánosan, közjegyző jelenlétében, kézi húzás mód szerével történik.

A sorsolás időpontja: 2013. június 17. 14:00

A sorsolás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. ALPHAZOO Partnerüzlet.

6. Csak az a Pályázat lehet nyertes, amelyen olvashatóan szerepel a Játékos neve, pontos címe, telefonszáma, a vásárlást igazoló nyugta száma, a vásárolt táp fajtája, a vásárló kutyájának fajtája, a termék kivágott és felragasztott vonalkódja, valamint a vásárlás helyszíne és dátuma. A hiányosan kitöltött Pályázat érvénytelen.

7. A Játékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

a.) 5 nyertes, a megvásárolt terméke alapján, 1 kutyájának 2013. második félévére elegendő száraztápot kap, a tápokon feltűntetett etetési útmutató alapján kiszámított mennyiségben. A féléves mennyiség kiszámításának kezdete 2013. július 1 és befejezésének időpontja 2013. december 31.

b.) 50 további nyertes 1-1db Carpet kárpittisztító kefét kap ajándékba.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerült szavatossági igény esetén a Játék Szervezője felelősséget nem vállal.

8. A nyertes Játékosokat a Szervező sms-ben és e-mailben is értesíti. Rosszul megadott telefonszámért vagy e-mail címért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. A nyertesek a nyereményüket a játékban résztvevő 1.b) pontban megjelölt üzletekben vehetik át, az erre feljogosító értesítő levél ellenében.

10. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a játékost terhelik.

11. A nyeremény készpénzre nem válthatóak. A nyeremény másra át nem ruházható.

12. A nyereményről szóló értesítést és vele együtt az átvételhez szükséges értesítő levelet legkésőbb a sorsolást követő 8 napon belül postázza a Szervező. A kézbesítésért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyertes játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények a megjelölt idő alatt átadásra kerüljenek. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így az értesítő oklevél időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Az értesítő oklevél ellenében az ajándékok 2013. szeptember 30-ig vehetők át 1.b) pontban megjelölt üzletekben.

13. A sorolás alkalmával összesen a 7. a.) nyereményre vonatkozóan 5 db, míg a 7.b.) nyereményre vonatkozóan 50 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A tartaléknyertesek a húzás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményekre a 14. pontban meghatározott módon és esetekben.

14. A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékosok Pályázata érvénytelen. Arra az esetre tartaléknyertes nem húzható, ha a nyereményeket az eredetileg nyertes Játékosok részére időben nem lehet átadni.

A tartaléknyertesekre ugyanazon részvételi feltételek és szabályok vonatkoznak, mint az elsőként kihúzott nyertesekre.

15. A Játékban való részvétel önkéntes.

16. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát zárt borítékban, postai úton eljuttatja a megadott címre, tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul a nyereményszelvényen megadott személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez.

17. A Szervező a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli az adatokat.

18. A Játék során megadott személyes adatok adatkezelője a Játék Szervezője. A Szervező adatkezelési biztosai: Csanádi Boglárka (e-mailcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefonszám: +36306233581), Bakó Dániel (e-mailcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefonszám: +36305815001 ).

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A személyes adatok felhasználásának a célja: a Játék lebonyolítása, a részt vevő Játékosok azonosítása, piackutatási és közvetlen üzletszerzéssel és marketingtevékenységgel kapcsolatos tájékoztatások küldése.

A Játékban résztvevők e-mail címük megadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező email címüket, személyes adataikat a Játék céljának megvalósításával kapcsolatban, valamint a későbbiekben is felhasználja piackutatási és közvetlen üzletszerzés és reklámozás céljából.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a Szervező jelen pontban megjelölt adatkezelési biztosai a Játék során megadott személyes adatokat a Játékosok hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig kezeli.

A Játékos személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adataival kapcsolatos tájékoztatást írásban kérhet Csanádi Boglárka (e-mailcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefonszám: +36306233581), Bakó Dániel (e-mailcím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefonszám: +36305815001 ).

Az adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szabályozzák.

19. A nyertes Játékosok a Játékszabályzat elfogadásával önként beleegyeznek abba, hogy nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és az irányítószám megjelölésével) a Szervező a www.dogvital.hu honlapon közzé teszi, vagy a nyereményjátékra vonatkozó sajtóközleményben szerepelnek.

20. Bármely Pályázat, amelyhez a Játékos a Szervező megítélése szerint a Játékszabályzatot sértő módon jutott hozzá, lopott vagy más illegális úton szerzett, automatikusan érvénytelenítésre kerül. Azok a Pályázatok, amelyek bármely része illegális, módosított, hamisított vagy szabálytalan, vagy bármely más szempontból nem feleltek meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, szintén kizárásra kerülnek. Érvénytelen a hibás, olvashatatlan vagy sérült Pályázat is.

21. Az érvénytelennek minősített Pályázatok semmilyen körülmények között nem vehetnek részt a sorsoláson. Fellebbezésnek helye nincs az érvénytelennek minősített Pályázatokat illetően. A Szervező nem köteles magyarázattal szolgálni az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban.

22. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható körülmények felmerülése esetén.

23. A Szervező a nyereményjáték lezárását követően (azaz a nyeremény értesítő levél postára adását követően) 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

24. A Játékról további információ a www.dogvital.hu oldalon található, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető.

25. A Játékszabályzat a Játékban részt vevő ALPHAZOO üzletekben és az akcióban résztvevő független állateledel boltokban, valamint a www.dogvital.hu oldalon kerül közzétételre.

26. A Játékban részt vevő ALPHAZOO ÜZLETEK:

Üzlet neve:

Címe:

ALPHAZOO Áruház - Budapest (VII.)

1072 Budapest, Dohány u. 17.

ALPHAZOO Áruház - Váci út (TESCO)

1138 Budapest, Gács u. 3. (Váci úti TESCO)

ALPHAZOO Áruház - Óbuda (Eurocenter)

1032 Budapest, Bécsi út 154.

ALPHAZOO Áruház - Soroksár (Auchan)

1239 Budapest, Bevásárló út 2.

ALPHAZOO Áruház - Törökbálint (Cora)

2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.

ALPHAZOO Áruház - Dunakeszi (Tesco)

2120 Dunakeszi, Fő út 190.

ALPHAZOO Áruház - Maglód (Auchan)

2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.

ALPHAZOO Áruház - Veresegyház (CBA üzletház)

2112 Veresegyház, Szadai u. 7.

ALPHAZOO Áruház - Miskolc (Auchan)

3527 Miskolc, József Attila u. 87.

ALPHAZOO Áruház - Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, József Attila u. 37.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest (XVIII.)

1183 Budapest, Üllői u.390.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest (XVII.)

1171 Budapest, Berky Lili u.34.

 ALPHAZOO Partnerüzlet - Dunaföldvár

7020 Dunaföldvár, Rákóczi u.2.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest, (XIV.)

1144 Budapest, Remény utca 42/a

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest (XV.)

1156 Budapest, Páskomliget u. 49.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest (XXI.)

1212 Budapest, Görgei Artúr tér

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budapest (VII.)

1078 Budapest, István u. 2.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Budakeszi

2092 Budakeszi, Bianka u. 1.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Solymár

2083 Solymár, Szent Flórián u. 2-4.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Csömör

2141 Csömör, Határ u. 6.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Leányfalu

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 138.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Szentendre

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 2.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Debrecen

4030 Debrecen, Monostorpályi u. 5.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Dombóvár

7200 Dombóvár, Kórház u. 120.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Veszprém

8200 Veszprém, Endrődi u. 11.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Szeged

6724 Szeged, Damjanich u. 13.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Kisvárda

4600 Kisvárda, Gyár utcai lakótelep 36.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Sopron

9400 Sopron, Selmeci u. 15-17.

ALPHAZOO Partnerüzlet - Siófok

8600 Siófok, Honvéd u. 26

Fenti üzleteken túl a játékban részt vesznek az 1.b.) pontban felsorolt üzletek.